Politikk og innsyn > Politikere, råd og utvalg

Kommunestyre, utvalg og råd

Holmestrand kommune er organisert med 3 utvalg som innstiller til kommunestyret. Det er formannskapet, utvalget for oppvekst og omsorg og utvalget for regulering og kommunalteknikk.

 

Formannskapet er også administrasjonsutvalg, og tiltres da av tre hovedtillitsvalgte. Utvalget for regulering og kommunalteknikk er også planutvalg etter plan- og bygningsloven.

Kommunestyre:

Kommunestyret har 39 medlemmer. Formannskapet har 13 medlemmer som velges av og blant bystyrets medlemmer. Utvalget for oppvekst og omsorg og utvalget for regulering og kommunalteknikk har 9 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyre blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Dog skal alle partier være representert i minst ett utvalg.

Kommunestyret 2017-2019
Navn Parti E-post Telefon
Alf Johan Svele H Alf.Johan.Svele@holmestrand.kommune.no 992 55 424
Ulf Sundling H ulf.sundling@sf-nett.no 992 82 275
Janne Hjelmtvedt H j-hjelmt@online.no 928 09 988
Keith Eikenes H keith.eikenes@fd.dep.no 917 13 486
Lasse Berntzen H Lasse.Berntzen@usn.no 922 09 217
Kari Brekke H kari.e.brekke@gmail.com 990 24 690
Hilde Elisabeth Nyblin H hildenyblin@hotmail.com 977 44 590
Jon Tunheim H jon.tunheim@gmail.com 417 21 014
Elin Svele H elin_svele@hotmail.com 957 87 056
Tom Arne Akerholt H tomarne.akerholt@dnb.no 913 24 461
Arild Brekke H arild@holmestrand.vb.no 926 15 457
Helga Opsett H opsett@gmail.com 916 89 285
Olav Bjørnli H ola-bj@online.no 950 24 811
Andreas Reitan H andareitan@hotmail.com 913 72 118
Torstein Sagen H torstein.sagen@gmail.com 970 70 117
Caroline Gjesmoe H caroline.gjesmoe@bfk.no 949 84 433
Thorleif Jacobsen H thorljac@online.no 916 52 609
Mette Kalve AP mettekalve@gmail.com 984 57 947
Rolf Arnesen AP rolf.arnesen@hydro.com 959 76 477
Mette Måge Olsen AP mette.mage.olsen@holmestrand.kommune.no 990 41 994
Christina Berg AP chrisbee@online.no 928 24 339
Elisabeth Askim AP elisabeth.askim@gmail.com 908 20 352
Per Jacob Berg AP pjelektro@gmail.com 924 98 911
Jan Arne Kaworek AP jkarowek@gmail.com 932 11 557
Ingar Aas-Haug AP ing-aa@online.no 992 82 214
Heidi Kristin Wallumrød AP wike@live.no 907 24 854
Bjørn Maurstad AP bjornmaurstad@hotmail.com 957 58 766
Thomas Rundbråten AP thrundb@online.no 958 27 552
William R. Aasgård AP wilraas@gmail.com 458 55 404
Egil Olaussen FrP eg-olau@online.no 416 79 272
Thomas Norheim FrP 93026957
Heidi Næss Midtskogen SP heidimidtskogen@gmail.com 959 00 781
Anne Nordby Skarstad SP annskars@outlook.com 938 39 347
Roger J. Halvorsen SP roghalv@gmail.com 970 13 539
Arnfinn Horne Johansen KrF arhojo@hotmail.com 950 06 664
SV
Espen Watne Andresen MdG espenwatneandresen@gmail.com 926 62 477
Thove Bringaker V thove.bringaker@gmail.com 928 57 182
Maren Njøs Kurdøl FELLESLISTA - MdG/R marenkurdol@yahoo.no 958 24 866

 

Utvalg og råd:

 

Kommunestyre og utvalgene kan følges direkte på møtedagene via nettet, møtene arkiveres også i løsningen, slik at gamle møter kan sees igjen. Følg denne lenken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 33 06 41 00