Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvaret for føring av kommunens regnskap, utbetaling av lønn til de ansatte, og øvrige inn-og utbetalinger, samt budsjettarbeidet. I tillegg er oppfølgingsansvaret for offentlig anskaffelser og internkontroll lagt til avdelingen.

 

Økonomiavdelingen har totalt 10 årsverk.

Kontaktinformasjon til ansatte 

Navn Tittel Telefon E-post
Bertine Myhre Budsjettsjef 994 68 780 E-post
Erik Berg Regnskapssjef 906 92 402 E-post
Gunhilde Arntzen Fagleder lønn 33 05 95 13 E-post
Anne Birgitte Falch Sandland Budsjettrådgiver 97 53 57 10 E-post
Agnethe Svendsrud (permisjon) Konsulent lønn 33 06 41 27 E-post
Morten Jakobsen Rådgiver 93 24 27 33 E-post
Magnus Karlsen Rådgiver regnskap 33 05 95 17 E-post
Solveig Kjeldsås Rådgiver regnskap 99 76 67 23 E-post
Hanne Sandengen Konsulent lønn 33 06 41 02 E-post