E18

Omkjøringsalternativer E18

 

Statens vegvesen melder at trafikken igjen kan gå over Bentsrudkrysset og følge fylkesvei 315 nordover til Islandskrysset, for påfart videre på E18.

Kart omkjøring E18 - Klikk for stort bilde Nord mot Oslo:

Fylkesvei 680 Svinevoll
Ta av ved Kopstad fylkesvei 680 til Svinevoll, følg fylkesvei 35 (nord) til rundkjøringen ved Kronlia. Følg skilt til påfart E18 ved Island.
 
Fylkesvei 313
Følg denne frem til påkjøringen i Sande.

 
Sør fra Oslo:

Ta til høyre ved Islandskrysset inn på fylkesvei 32, ved Kronlia ta til venstre å følg fylkesvei 35 sørover.
 


Modulvogntog, tømmerbiler og andre spesialkjøretøy:

Fylkesvei 35 og 32 tas i bruk som omkjøringsveier for disse kjøretøyene. 
Nordover skal Ås-krysset i Tønsberg benyttes, følg fylkesvei 35, frem til fylkesvei 32 videre til Islandskrysset, hvor E18 kan brukes.
Vogntog på vei sør, kjør den motsatte vei.