Vesar skifter beholdere i Holmestrand kommune

Det vil i løpet av høsten bli utlevert nye avfallsbeholdere i Holmestrand kommune. Utleveringen vil starte fra uke 32, og gjelder de som har sekkestativ for restavfall og/eller kildesorteringsskap.Utskiftingen vil i hovedsak gjelde beboere i Hof, men også enkelte andre i Holmestrand som fremdeles har sekkestativ og kildesorteringsskap.

Beholdere på hjul

Stativene vil bli byttet ut med beholdere på hjul, i plast. Overgangen til nye beholdere vil bidra til at det blir enklere å sortere og holde orden på avfallet ute, i tillegg til at jobben til renovatørene som henter avfallet blir tryggere, mindre belastende og mer hensiktsmessig. Tømmehyppigheten på de ulike avfallstypene vil være den samme som før.

Det er tidligere satt ut egne beholdere til papir og papp, som er i bruk. Nå vil alle få egen beholder i plast til både restavfall og mat. I tillegg har man enten beholder eller en kurv for glass- og metallemballasje. Det er også mulig å bestille egen beholder for plastemballasje. (link)

Avfallsbeholderne er grønne, med ulik farge på lokkene som angir hvilke type avfall som skal sorteres hvor.
 

Slik bruker du de nye beholderne:

- Matavfall (brunt lokk): Matavfallet sorteres i egne matavfallsposer, som kastes i beholderen
- Restavfall (grønt lokk): Restavfallet pakkes i bæreposer, som legges rett i restavfallsbeholderen
- Glass- og metallemballasje (oransje lokk): Glass- og metallemballasje legges løst i beholderen, uten pose
- Papir/papp (blått lokk): Papir og papp legges løst i beholderen uten pose
- Plastemballasje (sekk/ beholder med grått lokk): Samles i egne sekker for plastemballasje. Har du beholder til plastemballasje skal plastemballasjen samles i bæreposer, som legges i beholderen.

Beholderstørrelsene varierer etter antall boenheter som deler beholdere, og hva slags type beholdere som er knyttet til ditt abonnement.

Informasjonen er hentet fra vesar.no