Vedtak om nye veinavn/adressenavn på Nordre Berg

Det er vedtatt nye veinavn/adressenavn i boligfeltet som er under bygging på Nordre Berg. Saken ble behandlet i Formannskapet 28.03.19.

 

 

 

FS-013/19 vedtak:

I medhold av matrikkelforskriften §51 og Lov om Stadnamn §5 vedtas følgende som adressenavn i detaljreguleringsplan for Nordre Berg – felt B8a og B8b (PlanID 2016038):

Vei nr. 1: Barnålsvingen
Vei nr. 2: Løvsprettveien 

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

 

Se kart (PDF, 585 kB)

 

Se saksfremlegg (PDF, 625 kB)