Vedtak nytt veinavn Solbergjordet

Det er vedtatt nytt veinavn i det fremtidige boligfeltet på Solbergjordet. Saken ble behandlet i Formannskapet 28.03.19.

FS-012/19 vedtak:

Den nye veien på Solbergjordet gis følgende veinavn: Dagfrid Møystads vei etter anbefalte forslag i saken.  

Det er bare skrivemåten som kan påklages, ikke selve navnevalget. Det er kun offentlige organ og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet som har klagerett. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. 
 

Se kart (PDF, 2 MB)

 

Se saksfremlegg (PDF, 748 kB)