Varsel om endret trafikkbilde i Holmestrand sentrum


Stengt mellom Dr.Gaaruds plass og Weidemannsgate 1 - Klikk for stort bilde

Holmestrand kommune skal grave nytt vann og avløpsnett i sentrum - langs Langgata og Sykehusveien. Prosjektet omfatter utskiftning (sanering/separering) av eksisterende kommunalt VA-anlegg som ligger i FV900-Langgata. Holmestrand kommune samkjører i tillegg med Skagerak Energi og Gigafib.

Oppgravingen er planlagt i 2 - trinn/faser langs Langata, hvor fase 1 – fra Dr.Graaruds Plass til Weidemannsgate, strekningen blir stenkt i begge retninger for all trafikk, det vil bli en mulighet å kjøre via /rundt - langs Havnegata for personbiler.

Det betyr at de som kommer fra nord må benytte seg av omkjøring via Nyveien og Botneveien.

Ifbm. fase 2 - Langgata og Sykehusveien, vil det bli varslet med ny trafikk-avviklingsplan/bilde for Sentrum og Langgata før anleggsfasens oppstart.

Omkjøring via Botneveien og Nyveien. - Klikk for stort bilde Anleggsarbeide vil foregå fra 12. februar til 10. mai 2019.

Endring i busstilbud – se VKT sine nettsider.

Det er utført en trafikkavviklingsplan med gode resultater og medfølgende varslingsplan samt utførende tiltak. Se tegninger/kart på siden.

Ved omkjøring via Botneveien og Nyveien. Følg skilting, se eget kart. Fv900 - Langgaten stenges i begge retninger, mellom Dr. Gaaruds plass og Weidemannsgate i periode 12.02.2019. – 15.03.2019.