Vannmagasinene er fulle igjen

Situasjonen er normalisert med hensyn til vanntilførsel, men det jobbes fortsatt med feilsøking på de siste pumpene.