Ungdatakonferansen - Ung i Holmestrand 21. mars 2018

Ung i Holmestrand 2018 invitasjon - Klikk for stort bilde

Holmestrand kommune arrangerer Ungdatakonferansen «Ung i Holmestrand» 21. mars 18.00-20.30 i Høyanghallen på Gjøklep. På formiddagen arrangeres det konferanse for alle de 700 elevene på Hof og Gjøklep ungdomskole og Holmestrand videregående skole.

Kveldskonferansen er åpent og gratis for alle som er interessert i ungdommens hverdag.

Ungdata-undersøkelsen «Ung i Vestfold 2017» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler (VG1) i alle kommuner i Vestfold våren 2017. Dette er andre gang vi i Vestfold gjennomfører Ungdata-undersøkelsen, første gang var i 2013. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Vestfold Fylkeskommune, kommunene i Vestfold og kompetansesenter rus – region sør (KoRus – Sør). Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen. Undersøkelsen gir en bred oversikt over oppvekstsituasjonen til nesten 9900 ungdommer i Vestfold. Både fylkeskommunen, kommuner og andre folkehelseaktører trenger den kunnskapen som Ungdata gir, kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser og oversiktsarbeid, kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende og til å bidra til å skape gode rammer for barn og unges helse.

 Det ble arrangert ungdatakonferanse på fylkesnivå 30. nov. og 1. des. i 2017. Nå presenter vi de lokale dataene for Hof og Holmestrand.