Trekkfugler - informasjon fra kommuneoverlegen

I disse dager kommer trekkfuglene fra Sentral-Europa til Norge. Et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at det er økt risiko for at disse fuglene kan bære med seg smitte til Norge.

Mattilsynet vil derfor intensivere overvåkningen av villfugl for tidlig å kunne oppdage eventuell smitte av fugleinfluensa i Norge.

Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Fugleinfluensaen er dødelig for både ville og tamme fugler.

Nord-Trøndelag, Rogaland, Østlandet og Oslofjord-området er mest sannsynlig landingsplass for disse trekkfuglene. Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Mattilsynet ønsker å ta prøver av døde fugler uten synlige skader. Du kan hjelpe til med dette ved å ringe Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 eller kontakte lokalt mattilsyn eller kommuneoverlegen.

For mer informasjon