To nye veier på Nordre Berg, Gullhaug, trenger navn - Hva mener du de skal hete?

Reguleringsplan for Nordre Berg – delfelt B8a og B8b legger opp til ny boligbebyggelse i form av småhus. Her vil det komme to nye veier som trenger navn. Kommunen ønsker forslag til hva de kan hete. Alle er velkomne til å sende inn forslag.

Nordre Berg - Klikk for stort bilde

Inspirasjon til nye veinavn kan f.eks. hentes fra lokale gårds- og stedsnavn, plante- og dyrearter, naturformasjoner, kjente lokale personer (ikke nålevende), historiske hendelser, lokale sagn og fortellinger, m.m. 

Alle forslag vil bli sendt til Sentralt Stedsnavnregister i Språkrådet for tilrådning om korrekt skrivemåte. Forslag som kan tenkes å være for likelydende allerede eksisterende veinavn vil i tillegg bli sendt til Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral for vurdering. 

Etter forslagsrunden vil aktuelle forslag bli lagt ut på høring før de vedtas i Formannskapet. 

Forslag til nye veinavn kan sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand innen 30. november 2018 og merkes med «18/6658». Alle forslag må begrunnes.