Søk barnehageplass før 1. mars


Barn i barnehage leker inne - Klikk for stort bilde

Alle godkjente barnehager i Holmestrand kommune samarbeider om opptak av barn. Søknader legges inn på webbasert søknadsskjema her.

Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august samme år.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Ved søknad på særskilt vilkår jf. Barnehageloven § 13, må skriftlig dokumentasjon i tillegg sendes kommunens barnehagemyndighet.

Søknader for barn som fyller ett år etter 01.12.2019, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars.

Spørsmål om hovedopptaket?

Spørsmål kan rettes til barnehagene eller kommunens servicetorg, telefon 33 06 41 00.

Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet i årets hovedopptak. Søknadene vil bli behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Les mer om barnehageopptak i Holmestrand kommune

 

Barnehager i Hof- og Holmestrandsområdet

Se oversikt over kommunale barnehager i Hof- og Holmestrandsområdet

Se oversikt over private barnehager i Hof- og Holmestrandsområdet