Redusert åpningstid for regnskapsavdelingen i Holmestrand kommune

Grunnet økt arbeidsmengde i årsoppgjørsperioden, blir det noe redusert åpningstid i perioden fra torsdag 6. desember 2018 til 1. mars 2019.

Regnskapsavdelingen holder i denne perioden stengt på torsdager fra kl. 12 og ut dagen, samt på tirsdager før kl. 12.

Det må i samme periode påregnes noe lenger saksbehandlingstid på e-post til avdelingen.