Rapporten fra Digitalt tilsyn er publisert

Digital tilsyn - Klikk for stort bildeDigital tilsyn Solfrid Nilsen

Holmestrand kommune deltok i prosjektet Digitalt tilsyn fra 2014 til 2017 sammen med syv andre kommuner, et bedriftsnettverk, et bedriftsprosjekt og to forskningsinstitusjoner. Kommunene har testet ut og implementert velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

Forskningen viser at implementering av teknologi i mindre grad handler om selve teknologien og i større grad om opplæring, organisering, utvikling av tjenester og kommunikasjon.

Hovedfokus i forskningsprosjektet har vært å identifisere faktorer som fører til vellykket implementering av velferdsteknologi i kommunene. Dette er undersøkt gjennom følgende problemstillinger:

  • Identifisering av barrierer som hindrer de ansatte i å ta i bruk teknologien.
  • Identifisere behov for opplæring, ny kunnskap og ferdigheter for ansatte og pårørende.
  • Identifisere mulige og nødvendige endringer i organisasjonen som kommer som et resultat av økt bruk av velferdsteknologi.
  • Gjennom fokus på pårørende: beskrive behov, roller og potensielle fordeler og utfordringer for pårørende ved økt bruk av velferdsteknologi.
  • Sette søkelys på etiske dilemmaer som dukker opp ved økt bruk av tilsynsteknologi.

Forskningen bidrar til teori om interaksjon mellom menneske og maskin, og med kunnskap om implikasjoner for organisasjonen ved økt bruk av teknologi, både strukturelle og kulturelle aspekter.

Rapporten er nå publisert, og du kan finne den her.