Positive tilbakemeldinger på chatbot


Chatbot - Klikk for stort bilde

- 349 innbyggere svarte på undersøkelsen om hvordan de ønsker å være i kontakt med kommunen, forteller kommunalsjef for økonomi og fellestjenester, Janne Visnes Melgaard. Og mange er positive til bruk av chatbot som en utvidet mulighet til å kontakte kommunen.

  • Av de 349 som besvarte undersøkelsen var 81 prosent over 35 år.
  • Helse- og velferdstjenester og Kultur fikk høyest score på hva de som besvarte mente var mest relevant for dem å få informasjon om i kontakt med kommunen.
  • De fleste foretrekker å kontakte kommunen/innhente informasjon gjennom nettsiden og e-post, men chatbotløsningen var også populær.
  • På spørsmål om man ville benyttet deg av en chatbot om Holmestrand kommune hadde det, svarte hele 59.5 % ja, og 28,8 % vet ikke.

Chatbot til Holmestrand kommune

På bakgrunn av den positive tilbakemeldingen i undersøkelsen, og erfaringer fra andre kommuners bruk av chatbot som en supplering til kontaktflaten, er det besluttet at også Holmestrand kommune skal få chatbot.

- Med all sannsynlighet vil chatboten bli tilgjengelig fra 2020, forteller Melgaard.

 

Vinner av iPad

Det ble trukket en vinner av en iPad blant de som besvarte undersøkelsen, og den heldige var Petter Gustavson.

Takk til alle som deltok i undersøkelsen!