Oppfordring - La grillen stå!

Siden starten av mai har det vært et helt eventyrlig godt vær. Med sola og varmen har det også blitt knusktørt i grunnen, og for hver dag som går økes også faren for skogbrann.

På grunn av den vedvarende tørken ser vi nå oss også nødt til å gjøre som mange andre kommuner i Norge:
Å sterkt oppfordre til totalt avhold fra å tenne bål eller grille med åpen flamme - i hele kommunen - så lenge tørken varer.

Kommunens offentlige griller, Kommersøya, Gåserumpa, Dulpen og Hagemann, skal i denne sammenheng heller ikke brukes.

Hva med gass- og elektrisk grill?

Gass og elektrisk grill skal i normale omstendigheter gå bra. Det som er mest kritisk er gnister som tas med vinden og antenner brennbart langt unna der dere griller.

Hva om jeg velger å grille med kull på egen grunn?

Velger du å likevel bruke ild på egen grunn, tenk deg nøye om - for du må avgjøre risikoen selv: Gjør det lengst mulig unna brennbart og ha slukkemidler, hageslange eller minst ei bøtte vann nær. Ta også hensyn til vind og retningen på den. Og sørg for at alt er 100% slokket når dere forlater stedet. Har du brukt kull bør de druknes i vann i noe tid.

Husk også: Den som tenner ild har ansvaret og kan bli erstatningsansvarlig, samt bøtelagt, dersom det går galt.

Vi synes alle det er kos med grillmat, men når faren for store ødeleggelser er såpass høy, slik både Rogaland, Telemark og Oslo er eksempler på, håper vi det er greit for alle at vi lar grillklypene få hvile en stund.

Oversikten over skogbrannfaren oppdateres jevnlig. Mørkerødt er fare.