Ønsker innbyggere fra Mulvika og nordre Grettebygd velkommen


Velkommen nye innbyggere - Klikk for stort bilde

I 2020 blir et område ved Mulvika og nordre Grettebygd grensejustert, slik at noen av de nåværende innbyggere i Re kommune blir nye innbyggere i nye Holmestrand kommune. I disse dager har det gått ut et brev til alle husstander i dette området for å ønske innbyggere velkommen til Holmestrand kommune i 2020.

«Kanskje er det noen som vil skifte skole, andre skal ha avtale om hjelp i hjemmet, vi skal ha på plass avtaler om brøyting osv.  Alt dette er spørsmål vi skal komme tilbake med informasjon om. Vi kommer til å sende ut informasjon til alle husstander, og vi skal invitere dere til folkemøte på biblioteket.» står det blant annet i brevet.

Hva er du spesielt opptatt av?

I brevet inviterer kommunen innbyggere i området til allerede nå og melde inn spørsmål og temaer de er spesielt opptatt av i forbindelse med grensejusteringen.

Ved å fange opp spørsmål tidlig vil kommunen i enda større grad kunne få til en smidig og fin overgang fra Re kommune til Holmestrand kommune for nye innbyggere i Mulvika og nordre Grettebygd.

Det er litt i underkant av 200 husstander som har mottatt velkomstbrev.