Om feiing, riktig fyring og brannsikkerhet i boligen


Her kommer feiern - Klikk for stort bilde

Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) har engasjerte og dyktige feiere som utfører feiing og tilsyn, og motiverer og informerer om fyring og brannsikkerhet i hjemmet. Dette gjøres for å redusere sannsynligheten for brann slik at innbyggere skal være tryggest mulig.

Tjenesten som utføres er risikobasert og besøkene varierer i hyppighet på 2, 4 og 6 år. Grunnen til at VIB ikke kommer hvert år slik som før, er at man nå arbeider etter risiko. Det vil si at mest ressurser blir brukt der hvor faren for brann er aller størst. For å ha kontroll på alle objektene som har pipe og ildsted har VIB et fagsystem og en digital risikovurdering som håndterer over 50 000 boliger i Vestfold.

For å få til det er vi helt avhengig av informasjon/data som sier noe om risikoen.

Noe av det som registreres er:

  • type sot
  • sotmengde
  • type ildsted
  • type skorstein (pipe)

Risiko vil endre seg over tid. Derfor er det viktig at VIB følger opp og henter informasjon der de kan og tar det inn i risikovurderingen. Noe data noteres ved tilsyn, noe fås inn via meldepliktige endringer på pipe og ildsted, og noe fra andre digitale systemer for deling av data.

Feiing, tilsyn og motivasjon/informasjon om bruken av fyringsanlegg og brannsikkerhet hjemme er primæroppgavene til feierne.

I tillegg er feiertjenesten også behjelpelig med:  

  • regelverk rundt montering av ildsted, skorstein og andre forhold rundt fyringsanlegget
  • ildsteder som ikke fungerer eller om man er i tvil om bruken 
  • om brannsikkerhet generelt, og da særlig personsikkerhet som røykvarsler og brannslukkeutstyr
  • fuglereir i skorstein
  • fjerne beksot
  • informasjon om eldre olje/parafintanker

Les mer på Vestfold interkommunale Brannvesen sin nettside