Økonomisk analyse av Holmestrand og Sande

Fellesnemnda har bestilt en overordnet analyse av den økonomiske situasjonen i Holmestrand og Sande kommuner. Analysen er utarbeidet av Fylkesmannen i Vestfold, som også vil presentere resultatet i et ekstraordinært møte i Fellesnemnda 12. mars kl. 16:00 i biblioteket i Holmestrand. Analysen er en oppfølging/revidering av den økonomiske analysen som ble gjennomført av Fylkesmannen høsten 2016.