Mottok inspirasjonsprisen 2019 for pårørendesatsing


Foto: Jarlsberg avis - Klikk for stort bilde Jarlsberg avis

- Jeg er både stolt og glad over denne prisen og de ansatte har gjort en formidabel jobb med å sette pårørende på kartet, forteller virksomhetsleder for Psykisk helse og forvaltning i kommunen Henriette Pande.

Psykisk helsetjeneste for voksne i Holmestrand kommune mottok i november inspirasjonsprisen 2019 for sitt arbeid med pårørendegrupper og satsningen på pårørende generelt.

Årets inspirasjonspris som var et maleri, ble delt ut under Forum for rus og psykisk helse Vestfold sin fagsamling 22. november. Representanter fra psykisk helseteam mottok prisen.

Konstituert leder av psykisk helse for voksne Birgitte Larsen er glad for inspirasjonsprisen, og skryter av de ansatte.
- Vi har dyktige ansatte med kompetanse som driver dette tilbudet. Det var veldig godt for oss å få denne prisen. De ansatte gjør en kjempeinnsats hver dag for å imøtekomme behov i kommunen.

Slik har kommunen arbeidet med pårørende

Pårørende befinner seg i mange ulike livssituasjoner, og innehar mange forskjellige utfordringer i rollen som pårørende. Mange pårørende sliter med stress skam, skyldfølelse, langvarig sorg, krisereaksjoner, usikkerhet, isolasjon og påfølgende tap av nett­verk.

I Oktober 2017 planla tjenesten oppstart av pårørendegrupper på bakgrunn av veileder sammen om mestring, opptrappingsplanen på rus og pårørendeveileder. Siden høsten 2019 har dette også vært et tilbud for innbyggere i Sande.

Tjenesten startet opp med kveldsmøter en gang i måneden for pårørende til personen med avhengighet og psykiske helseutfordringer. Gruppen har gått fra 2-3 faste deltakere til en gruppe på 8-12 faste deltakere.

Bryte ned tabu

Fokuset har vært å bryte ned tabu som pårørende, til noen med utfordringer innenfor rus og psykisk helse.

Deltakerne i gruppen har gitt tilbakemeldinger på at dette har vært svært nyttig og at det er et tilbud de verdsetter høyt at kommunen har.

- Pårørende er viktige samfunnsborgere, og det er bra det settes pris på at vi ivaretar dem. At pårørende viser interesse for tilbudet er med på å opprettholde det, forteller Birgitte Larsen.

Prisen går til aktive fagmiljøer

Inspirasjonsprisen har blitt delt ut årlig siden 2012.

Prisen går hvert år til fagmiljøer som kan vise til god praksis/rutiner i forhold til integrert behandling/tiltak ovenfor mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet – og at disse fagmiljøene er aktive med å dele kunnskaper og erfaringer.

Formålet med prisen er blant annet ment som en en anerkjennelse av nytenkning/metodeutvikling og en inspirasjon til videreutvikling av fagfeltet.

Juryens vurdering innebar vektlegging av; gode gjennomførte tiltak, gode ideer, god kvalitet, nytenkning, godt samarbeid, brukermedvirkning og fornøyde brukere.

Foto: Jarlsberg avis