Listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Frist for levering

  • Mandag 1. april 2019 klokka 12:00. Fristen er absolutt.

Det er ikke nok at forslagene er poststemplet innen fristen. De må være politisk sekretariat hende innen fristen klokka 12.

Innlevering

Listene må enten sendes via post eller leveres fysisk til politisk sekretariat Holmestrand rådhus i åpningstiden:

Hverdager 08:00 - 15:30.

Dersom listeforslag skal leveres utenom åpningstiden, må dette avtales med valgstyrets sekretær i forkant, Pernilla Selander Tronrud tlf. 991 57 114.

Ønsker dere å sende forslagene og vedlegg via post, send dem til:

Holmestrand kommune
Postboks 312
3081 Holmestrand

Merk konvolutten med «Listeforslag, kommunestyrevalget 2019». Husk å regne med tid til postgang.
 

Innsending
 

Forenklet

Partier som fikk 500 stemmer eller mer i Vestfold, eller minimum 5 000 stemmer på landsbasis, ved forrige stortingsvalg kan bruke forenklet innsending av listeforslag.

Forenklet innsending innebærer at forslaget bare trenger underskrifter fra to styremedlemmer i partiets lokallag. Underskriverne må ha stemmerett i den nye kommunen. 


Ordinær

Dersom dere ikke oppfyller kravene til forenklet innsending, må dere bruke ordinær innsending av listeforslaget.

Ved ordinær innsending må partiet ha minimum 300 underskrifter fra personer med stemmerett i den nye kommunen.

 

Liste og vedlegg

Last ned mal for liste og vedlegg, fyll ut og lever.

Etter at lista er levert

Når listeforslagene er mottatt og kontrollert, kontakter valgsekretariatet foreslåtte kandidater.

Etter at fristen for å be seg fritatt er utløper, behandler valgstyret listeforslagene til godkjenning på møte 23. mai.

Har du spørsmål om listeforslagene eller om valget 2019?

Ta kontakt med valgansvarlig Marianne Røstad (marianne.beate.rostad@holmestrand.kommune.no ) eller Pernilla Selander Tronrud (pernilla.helen.selander.tronrud@holmestrand.kommune.no ).