Les av vannmåleren før 31. desember


Betal for det vannet du bruker - Klikk for stort bilde

Eiendommer med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk.

Den økonomiske for delen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og bolig størrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus. Å installere en vannmåler betyr at du må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr. Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterner som står og renner.

Les av vannmåleren

For deg som har vannmåler: Det er viktig å lese av vannmåleren da dette gir grunnlaget både for årsoppgjøret for 2019 og for neste års vann­ og avløpsgebyr. Alle vannmålere skal avleses innen 31. desember. Oppgjøret for vannmåleren kommer på fakturaen for  1. termin 2020. Det blir sendt ut avlesingskort i posten til alle som har vannmåler  i uke 49. Du kan registrere avlesingen via internett. Hvis du ikke har mulighet til å registrere avlesing på nettsiden, kan du sende inn svarslippen i posten. Portoen er betalt.

Du registrerer måling her

Her trenger du brukernavn og passord som er oppgitt på avlesingskortet som sendes ut i uke 49.

Noe feil?

Hvis det er feil/mangler på opplysningene på vannmåleravlesingskortet, ta kontakt med Holmestrand kommune på postmottak@holmestrand.kommune.no eller tlf. 33 05 95 00.

Kjøp av vannmåler

Alle nye eiendommer skal installere vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige­, vann­ eller avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er anbefalt. Ønsker du vannmåler kontakter du et rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.