Kommunen trenger forslag til nye veinavn

Veiviser - Klikk for stort bilde – nå kan du være med på å bestemme nye navn!

 

Holmestrand kommunestyre vedtok den 19.09.18 at følgende veier i Holmestrand skal få nytt navn:

 • Bergveien
 • Bjerkliveien
 • Brekkeveien
 • Eikeveien
 • Jernbanegaten
 • Kirkeveien
 • Konvallveien
 • Orevikaveien
 • Solbakken
 • Slettaveien
 • Stasjonsgaten
 • Ringveien

Innenfor en kommune kan det nemlig ikke være to eller flere veier med samme navn. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral å også endre veinavn som høres like ut. Disse kan være vanskelig å skille fra hverandre i en radio- eller telefonsamtale og resultatet kan i verste fall bli tap av liv.

Før kommunesammenslåingen i 2020 må derfor flere veinavn endres. Nå er dette arbeidet i gang for den nye storkommunen og vi trenger forslag til nye veinavn. I den forbindelse inviterer vi kommunens innbyggere til å komme med forslag til nye veinavn.

Hent inspirasjon fra plantearter og lokale personer

Inspirasjon til nye veinavn kan f.eks. hentes fra lokale gårds- og stedsnavn, plante- og dyrearter, naturformasjoner, kjente lokale personer (ikke nålevende), historiske hendelser, lokale sagn og fortellinger, m.m.

Alle forslag vil bli sendt til Sentralt Stedsnavnregister i Språkrådet for tilrådning om korrekt skrivemåte.

Forslag som kan tenkes å være for likelydende allerede eksisterende veinavn vil i tillegg bli sendt til Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral for vurdering.

Send forslag innen 30. november

Etter forslagsrunden vil aktuelle forslag bli lagt ut på høring før nye veinavn blir vedtatt i Formannskapet våren 2019. Forslag til nye veinavn kan sendes til postmottak@holmestrand.kommune.no eller postboks 312, 3081 Holmestrand innen 30. november 2018 og merkes med «18/764».

Alle forslag må begrunnes.

Alle forslag mottas med takk.