Innbyggerservice Hof

Fra 1. februar 2018 ble resepsjonen i tidligere Hof kommune samlokalisert med biblioteket i Hof. Du skal henvende deg på biblioteket dersom du vil snakke med oss ansikt til ansikt. 

Samlokaliseringen med resepsjonen innebærer at åpningstidene for biblioteket utvides fra samme dato. Det vil etter hvert også være mulighet for å låne bøker via selvbetjeningsløsning.

Åpningstider innbyggerservice og bibliotek 

Mandag, onsdag og fredag kl 9-15
Tirsdag og torsdag kl 9-19

Tlf: 33 05 95 51 og 33 05 95 54
E-post: hof.innbyggerservice@holmestrand.kommune.no