Hva skal veiene hete?


to skilt - Klikk for stort bilde

To nye veinavn til Hillestad Elvetun, og ett til Engnes, Sunbyfoss skal velges. Vi vil gjerne høre dine forslag!

Hillestad Elvetun – to veinavn

Reguleringsplan for Hillestad Elvetun (PlanID 2018048) legger til rette for etablering av leiligheter i bygningsmassen til gamle Hillestad skole og konsentrert småhusbebyggelse, til sammen ca. 46 boenheter. Det vil bli behov for to veinavn.

Engnes, Sundbyfoss – ett veinavn

Reguleringsplan for Engnes, Sundbyfoss (PlanID HOF-504-411) legger til rette for bygging av eneboliger og tomannsboliger.

Det vil bli behov for et veinavn.

Generelt om veinavn

Aktuelle navn kan f.eks. være knyttet til historiske hendelser, lokale stedsnavn, dyr, blomster, treslag og kjente personer (ikke nålevende). 

Språkrådets retningslinjer for valgt av nye veinavn sier at:

  • Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen
  • Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  • Navnet bør passe på stedet
  • Navna bør være varierte
  • Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  • Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale
  • En bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn
     

Forslag kan sendes innen 03. november 2019 til postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand, og merkes enten «veinavn Hillestad Elvetun» eller «veinavn Engnes, Sundbyfoss». Alle forslag må begrunnes.