Høring om to nye veinavn på Ekeberg

Snart kommer det to nye veier på Ekeberg som har behov for navn. Etter forslagsrunden som har blitt holdt tidligere har vi fått inn følgende aktuelle veinavn: 

  • Bergsvingen
  • Eplestien
  • Eplestilken
  • Epleveien
  • Gartnerigata
  • Kongeveien
  • Ekebergkroken 

 

Nå ønsker vi å høre innbyggernes mening om de innkomne forslagene. Er det veinavn du mener passer ekstra bra eller har du andre innspill, så vil vi gjerne høre dem. 

Merknader og innspill kan sendes på mail til postmottak@holmestrand.kommune.no eller på brev til Pb 312, 3081 Holmestrand og merkes med «19/321» eller «Veinavn på Ekeberg». Frist er 27. oktober 2019.