Høring – nye veinavn – Hillestad Elvetun og Engnes Sundbyfoss

Tre nye veier i kommunen trenger navn. I oktober og november har det vært mulig å levere inn forslag til hva de skal hete. Disse forslagene presenteres nå her. Er det veinavn du mener passer ekstra bra eller har du andre innspill så vil vi gjerne høre dem.

Hillestad Elvetun

Her er det planlagt leiligheter i bygningsmassen til gamle Hillestad skole og konsentrert småhusbebyggelse, til sammen ca. 46 boenheter (PlanID 2018048). Det er behov for to veinavn.

Forslag

Begrunnelse

Lærerveien

Etter Hillestad skole. Lærerstanden fortjener å æres med en egen vei.

Tavleveien

Etter Hillestad skole

Reidvinveien

Forslag til veien som går inn til Reidvin-tunet. Etter Reidvin-tunet.

Mølledamveien

Forslag til veien som går i sløyfe ved Mølledammen. Etter Mølledammen.

Damsrønningen

Bruksnavnet til eiendommen tidligere Hillestad skole (og Hillestad elvetun) ligger på.

Sprintløkka

Eiendommen «Damsrønningen» ble i 1947 gitt til Hillestad idrettslag av grunneieren på Søndre Hillestad. Idrettslaget het Sprint.

 

Engnes, Sundbyfoss

Her er det planlagt bygging av eneboliger og tomannsboliger (PlanID HOF-504-411).

Det er behov for et veinavn.

Det har ikke kommet inn noen forslag til nytt veinavn på Sundbyfoss. Administrasjonen foreslår derfor:

Forslag

Begrunnelse

Lørdalsvingen

Etter gårdsnavnet Lørdal. Veien går ut fra den nåværende Lørdalveien.

Lørdalbakken

Se ovenfor. Terrenget heller ned mot Hillestadvannet.

 

Send oss en mail på postmottak@holmestrand.kommune.no eller et brev til pb 312, 3081 Holmestrand, innen 31. desember 2019. Merk korrespondansen med «Veinavn Hillestad elvetun» eller «Veinavn Engnes, Sundbyfoss».