Holmestrand renseanlegg, midlertidig utslipp av urenset av avløpsvann 4. juli

Holmestrand renseanlegg vil gjennomføre en omkobling fra eksisterende renseanlegg til nytt renseanlegg.
Dette innebærer at avløpsvann i 2-3 timer på torsdag førstkommende 4. juli vil gå urenset ut i fjorden.