Helsestasjon for ungdom i sommer

Helsestasjon for ungdom har åpnet følgende datoer i sommer:

Uke 26, tirsdag 26.06

Uke 27. tirsdag 02.07

Uke 28, tirsdag 10.07

Uke 31, tirsdag 31.07

Uke 32 tirsdag 07.08

Uke 33 tirsdag 14.08

Obs! Tid: kl.12-14

 

Sted:  Helsestasjonen, Langgaten 45

Sentralbord Helsestasjonen 3306 4300

Sted:  Helsestasjonen i Langgata 45

Sentralbord Helsestasjonen 33064300