Handlingsprogram 2020-2023 og budsjett 2020

Kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram 2020-2023 viser budsjett for de neste fire årene. Budsjettet skal behandles i formannskapet 21. november og i kommunestyret 11. desember. I forkant av dette skal hovedutvalgene og rådene gi sine innspill og høringer til formannskapet. Det er utvalgene og rådene for ny kommune som skal behandle budsjettet.

Du finner web-utgaven av kommunedirektørens forslag til budsjett her