Gratis strøsand til eldre


Strøsand - Klikk for stort bilde

Strøsandprosjektet i Holmestrand er i gang!

Til og med uke 13 i 2020, kan du, dersom du er over 65 år og/eller har nedsatt funksjonsevne få levert strøsand gratis på døra. Faller du ikke innenfor denne gruppen kan du selv hente gratis strøsand hos Gjert på Fargerike i Holmestrand, Ringveien 10.

Strøsandprosjektet støttes av Holmestrand kommune, Sanitetskvinnene i Holmestrand, Frivilligsentralen i Holmestrand og Civitanclub Holmestrand.

Kontakt oss

Kontakt frivillighetskoordinator Ragnhild Breivik på e-post dersom du ønsker å få levert strøsand på døra: ragnhild.breivik@holmestrand.kommune