Gratis parkering første timen


Gratis parkering første timen i Holmestrand sentrum på utvalgte steder. NB: altså ikke overalt, se oversikt lenger ned i artikkel - Klikk for stort bildeGratis parkering første timen i Holmestrand sentrum på utvalgte steder. NB: altså ikke overalt, se oversikt lenger ned i artikkel

Takk for at du handler i Holmestrand. Du er en av de som bidrar til et levende bymiljø med unike butikker og serveringssteder! Nå parkerer alle gratis den første timen i Holmestrand sentrum på utvalgte steder. Det gjelder alle parkeringsplasser der automaten er merket med «1. time gratis.» For eksempel gjelder dette IKKE Sundbrygga eller Krana. Holmestrand kommune hadde en politisk sak før sommeren om gratis parkering første timen, som en prøveordning på 6 måneder. Øvrige parkeringsaktører i byen var positive til å være med på ordningen. Gratis parkering første timen til deg er sponset av TRESS, Holmestrand utvikling AS og Holmestrand kommune

Parkering sentrumsområdet og Hakan

Fra 01.07.18 ble det innført gratis parkering første timen på noen av kommunens parkeringsplasser. Plassene dette gjelder er: Gamletorget, i Langgaten 19-21 og Havnegaten 7. I Tordenskjoldsgaten (nedre del) er det også innført gratis parkering. Her er det maks parkeringstid på 20 minutter. For å parkere gratis på disse plassene må parkeringsbillett hentes på parkeringsautomaten og legges godt synlig i frontruten.

Lørdag og søndag: Det er gratis å parkere på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser 
lørdag og søndag, unntatt på Hakan bobil- og parkeringsplass.    
           
Gamletorget (innkjøring fra Jernbanegaten), Langgaten19-21 (utenfor Holmestrand  
Optikk AS) og Havnegaten 7 ved Boots apotek.       
kl. 08.00 - 18.00   Maks 4 timer      
Første time Gratis        
Andre time 25,-        
Tredje time 25,-        
Fjerde time 25,-        
           
Tordenskjoldsgate, nedre del:      
kl. 08.00 - 18.00   Maks 20 minutter      
Gratis alle dager.           
           
Sundbrygga og Farmand parkeringsplass      
kl. 08.00 - 18.00   Maks 4 timer      
Første time 15,-        
Andre time 19,-        
Tredje time 25,-        
Fjerde time 25,-        
På Farmand parkeringsplass er det 4 ladestasjoner.    
           
Skiveparkering. Ankomstklokkeslett skal oppgis og gjeldende skilting på stedet må følges. 
Bekkegaten   Maks 3 timer kl. 06.00 - 17.00   12 plasser
Havnegaten ved Dulpen Maks 2 timer kl. 08.00 - 20.00   7 plasser
Tordenskjoldsgaten, øvre Maks 30 minutter kl. 08.00 - 18.00   4 plasser
Dr. Graarudsplass 1-3 Maks 30 minutter kl. 08.00 - 18.00   3 plasser
Kirkegaten   Maks 1 time kl.08.00 - 16.00, (08.00 - 14.00) 3 plasser
           
Rådhusplassen ved Rådhuset        
2 plasser (gratis)   Maks 20 minutter      
           
Handicap-plasser:          
Bakgaten   1 plass      
Sykehusveien ved Politiet 1 plass      
Rådhusplassen ved Rådhuset 1 plass      
Dr. Graarudsplass   3 plasser      
Havnegaten 7   2 plasser      
Sundbrygga   2 plasser      
Krana   2 plasser      
Hakan   2 plasser (avgiftsbelagt)    
Havnegt. Vis à vis Farmand 3 plasser (midlertidig avstengt pga. utbygging)  
           
Krana          
Avgiftsbelagt Kl. 08.00 - 18.00      
Parkeringsavgift:  kr. 10,- pr. time eller kr. 50,- for 24 timer.    
           
Parkeringskort: 1 mnd.  kr. 400,-      
  6 mnd.  kr. 1.700,-      
  1 år  kr. 3.000,-      
Ønsker du å fornye kortet ved utløp, må du ta kontakt i god tid før kortets utløpsdato.
Du er selv ansvarlig for å fornye kortet ditt. Kort som ikke er i bruk kan ikke returneres
hit, og du vil ikke få refusjon for tiden som eventuelt gjenstår til utløpsdato. Dersom du
benytter kortet etter utløpsdato kan dette medføre kontrollsanksjon. Kortet skal ligge
 godt synlig i frontruten.        
           
For kjøp av parkeringskort kontakt Holmestrand kommune, Kommunalteknisk virksomhet
v/Trafikkbetjent Kjetil Halvorsen, tlf. 33 06 41 00.      
           
Hakan bobil- og parkeringsplass      
Tilgjengelig for parkering i perioden: 15. juni - 15. september.    
Avgiftsbelagt: hele døgnet/alle dager      
Det er 2 avgiftsbelagte handicap-plasser.      

Parkering i sentrumsområdet og Hakan - satser (XLSX, 13 kB)

Denne artikkelen ble publisert 31.07.18 og oppdatert 11.09.18

 

 


Parkering sentrum og Hakan - Klikk for stort bildeParkering sentrum og Hakan