Godkjente valglister ved høstens kommunestyrevalg

Valgstyret godkjente valglistene til høstens kommunestyrevalg i møte 23.05.2019.

I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagen sendes:

Valgstyret i Holmestrand kommune
Postboks 312
3081 Holmestrand

Valglister til fylkeskommunen finner du på deres hjemmeside, når de har godkjent sine lister.