God kvalitet på badevann

Fire dager etter utslippet av kloakk i forbindelse med omkoblingsarbeider på nytt Holmestrand renseanlegg  ble det tatt prøver av vannet. 


 

Resultater godt innenfor normen

Resultatet av vannprøvene er godt innenfor normen av badevannskvalitet sin klassifisering som "god kvalitet".

Etter to dager omkoblingsarbeider opplyste renseanlegget fredag 24. mai at avløpsvannet ble renset normalt i renseanlegget.