Frisk Ung - Aktiv 13-16

Vi ønsker deg velkommen til å delta i aktivitetsgruppen Aktiv 13-16 og håper du vil trives i gruppen. Vennligst les gjennom informasjonen under, fyll ut kontaktinformasjonsskjema (se eget ark (DOCX, 40 kB)) og signer sammen med dine foreldre/foresatte.

Aktiv 13-16 er et tilbud for deg som går på ungdomsskolen og som ønsker å være aktiv men som ikke deltar på annen fysisk aktivitet på ettermiddagstid.

Treningen foregår i Høyanghallen tirsdager kl. 14.15-15.15. FOM uke 44 TOM uke 50. Spise gjerne en lett niste i forkant. Det er tilgang til jente- og guttegarderobe til å skifte. Husk treningsklær (luftige klær som er gode å bevege seg i), joggesko og drikkeflaske. Møtes i salen ferdigskiftet 14.15.

Timene vil starte med oppvarming og deretter en hoveddel med ulik aktivitet. Fokus på styrke, kondisjon og bevegelighet. Timene vil inneholde ulike aktiviteter for eksempel ballspill, stafett, leker og sirkeltrening. Alle bidrar til et godt samhold og mestring i gruppen. Vi skal være positive og rause med hverandre.

Frisklivssentralen i Holmestrand samarbeider tett med Barne- og familiesenteret om rekruttering til timene. Vi journalfører oppmøte i vårt journalsystem. Vi har taushetsplikt og opplysninger gis ikke til uvedkommende. For å kunne gi best mulig tilbud til ungdommen kan det av og til være nyttig for Frisklivssentralen i Holmestrand kommune og Barne- og familiesenteret å utveksle informasjon. Dette krever et samtykke (se kontaktinformasjonsskjema). (DOCX, 40 kB)

Vennligst fyll ut skjemaet på neste side og returner til oss på epost eller ta det med neste gang du kommer til gruppen.

 

Velkommen!

 

Ragnheidur Ottosdottir                               Karoline Myklebust
fysioterapeut                                               fysioterapeut 

Tlf: 40 80 34 68                       

Epost: raott@holmestrand.kommune.no