Frese- og asfaltarbeider uke 35 og 36

 

Det utføres frese- og asfaltarbeider på vegne av Statens Vegvesen i uke 35 og 36

Det vil ikke foregå arbeid i helgene. Tillatt oppstart er natt til mandag kl.00.01. 

 

Dette vil medføre en del støy. Nattarbeidet er godkjent av Miljørettet Helsevern i Vestfold. 

 

Det tas forbehold om at det kan bli utsettelse på grunn av regnvær eller forsinkelser på grunn av andre utforutsette hendelser. 

 

 

Følgende strekninger er påvirket:

 

1) FV 315 Gullhaug-Island

Arbeidstid: kl.19.00-06.00

 

2) FV 315 Bentsrud-Kleivbrottet 

Arbeidstid: kl. 21.00-06.00