Forskrifter på høring

Holmestrand kommune legger ut på høring forslag til forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Holmestrand og Sande kommune og forslag til forskrift om motorferdsel i vassdrag for Holmestrand kommune.

Forslagene retter seg bl.a. mot regulering av vannscooterbruk.

 

Høringsfristen er 3. mai 2018. Høringssvar sendes postmottak@holmestrand.kommune.no eller Holmestrand kommune, postboks 321, 3081 Holmestrand.