Ferieavvikling allmenlegene i Holmestrand og Sande kommuner - sommeren 2019

Husk å bestille resepter, forlengelse av sykemeldinger og lignende hos fast lege i god tid.

Fastlege eller vikar skal benyttes for alle henvendelser unntatt øyeblikkelig hjelp etter kl. 14.00.

Legevakten har vanlige åpningstider kl. 14.00 – 08.00 på hverdager, kl. 08-08 på lørdager og søndager, telefon 116117, kun øyeblikkelig hjelp.

Legene sommer 2019
Lege Ferie, dager/uke Vikar
Bjørge 30, 31, 32 Dunseth, Haavik
Dunseth

28, 29, 30

Bjørge, Haavik
Havvik 26, 27, 28 Dunseth, Bjørge
     
Omri 29, 30 Smet
Smet 28, 28, 31, 32 Omri
Løkebø 29, 30, 31 Øksnes
Øksnes    
Nilsen    
Martine Kummen 27, 08.-10.07. Vedum, Aune
Johanna Vedum 28, 29, 32 Kummen, Aune
Eli Hallan Aune 29, 30 Kummen, Vedum
Tristan Vo 26, 31, 32 Rad, Abdaly
Reza Rad 29, 30, 31, 05.-07.08. Abdaly, Vo
Abdaly 23, 33 Reza Rad, Vo
Gunvor Lindelien 28,29,30,31 Melling, Eskås, Johnsen, Struksnæs
Catharina H. Melling 27,28,32,33 Lindelien, Eskås, Johnsen, Struksnæs
Johnsen 27,28, 32, 33 Melling, Eskås, Lindelien, Struksnæs
Per Anders Eksås 19.-21.06, 26, 29, 30 Melling, Johnsen, Lindelien, Struksnæs
Kommunelege-
kontoret
Helgetveit 27, 28, 29

Bakke, turnuslege, Helgetveit, Vatne,  Næss, Thunes

Bakke 18.-19.07, 30, 31, 32
Næss 27, 28, 29
Vatne  29, 30, 31, 32
Thunes 30, 31, 32
Turnuslege

26