Du er en del av Norges beredskap


Bilde av ting du trenger for å klare deg i tre dager - Klikk for stort bilde

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordres alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten fra DSB med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.
 

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke, eller det ikke er vann i springen?

Selv om Norge er blant verdens tryggeste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tiden som kommer, er det lurt å være beredt hvis noe uforutsett skulle skje.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. I brosjyren du får i postkassa i disse dager, og på sikkerhverdag.no, finner du konkrete forslag til hva du alltid bør ha i hjemmet ditt.

Du er en del av Norges beredskap


I høst har DSB, i samarbeid med Oslo kommune, lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap". Hensikten er å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva folk kan gjøre for å forberede seg best mulig hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp.


DSB ber deg tenke gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere kan håndtere det. Vær forberedt på at du og din familie skal klare dere selv i minst tre dager

Innbyggere lite forberedt


DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister strøm eller vann, eller om det skulle bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Norge er et svært trygt land, men også vi kan bli rammet av naturhendelser, ulykker, sabotasje, tekniske problemer, terror, sikkerhetspolitisk krise eller krig. Selv om sannsynligheten for at du blir rammet er lav, er det lurt å være forberedt. Ofte er det ikke så mye som skal til. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager.
 

Oppdaterte råd om egenberedskap

Informasjon om DSB sin kampanje "Du er en del av Norges beredskap"