Digihjelp til Hof i november


Digihjelp - Klikk for stort bilde

Før sommeren ble et digitalt veiledningstilbud etablert på biblioteket i Holmestrand. Tilbudet kalles «Digihjelp», og er for alle som ønsker hjelp og veiledning i bruk av nettbrett, smarttelefon eller PC. Alle innbyggere i hele kommunen skal i 2019 få denne muligheten i sitt nærmiljø. Digihjelp etableres på biblioteket og innbyggerservice i Hof fra november. 

Digihjelp har vært et tilbud på Sande bibliotek siden 2017. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, lokale pensjonistforeninger og seniornett-foreninger.

Åpningen for Digihjelp i Hof blir onsdag 6. november kl. 10.00. Arrangementet finner du her på Facebook
Oppstart av veiledning uken etter. I Hof vil Digihjelp være hver onsdag.

Biblioteket som nærmiljøarena

De lokale bibliotekene er nærmiljøarenaer og fungerer som møteplasser på tvers av generasjoner. Ved å tilby «Digihjelp» på bibliotekene håper vi å kunne bidra til bedre folkehelse og opplevelse av et trygt liv, i en hverdag som stadig preges av teknologisk utvikling.

Grunnleggende digital kompetanse er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å ta i bruk de offentlige digitale tjenester og for å forhindre digital utenforskap er det nødvendig at innbyggerne har grunnleggende digital kompetanse.

Digitale generasjonsmøter

Det kan både arrangeres individuell veiledning og veiledning i grupper, og bestilling av veiledning kan gjøres ved alle de tre bibliotekene. Det vil veiledes i generell digital kompetanse, fra nybegynner til øvet, samt informasjon om velferdsteknologi.

Etableringen av et digitalt veiledningstilbud rommer også en ambisjon om å stimulere til flere generasjonsmøter med fokus på digitale verktøy, teknologi og dataspill.

Gøy sammen med andre

Det vil arrangeres temamøter og digikafe på bibliotekene. Dataspill-treff arrangeres også om interessen tilsier det. Alle som er interessert i å lære mer om digitalisering eller bare vil ha det gøy sammen med andre rundt et spill oppfordres til å delta.

Bibliotekene har fått leselister og skjermlesere slik at vi også kan veilede svaksynte og blinde.

Frivillighetskoordinator leder prosjektet

Frivillighetskoordinator Ragnhild Breivik leder utvikling og implementeringen av det digitale veiledningstilbudet.

Mer informasjon om «Digihjelp» kan du finne i bibliotekene, og på bibliotekenes hjemmesider.