Delegasjonsreglement Holmestrand kommune

Holmestrand kommune plikter å ha et gyldig delegasjonsreglement som gir innbyggerne, politikerne og de ansatte en oversikt over hvilken myndighet politikerne har delegert til sine underliggende politiske organer og administrasjonen, hva som er delegert videre og hvilke organ som har innstillingsmyndighet. Dette følger av kommuneloven § 39 nr. 2.

 

Holmestrand kommune sitt «Reglement for delegasjon av myndighet til politiske utvalg og administrasjonssjefen (rådmann)»  ble vedtatt av Kommunestyret 13.06.2018.

Rådmannen har videredelegert myndighet til administrasjonen i «Reglement for delegasjon fra rådmannen til assisterende rådmann, kommunalsjefer og virksomhetsledere».

 

Begge reglementene finner du her: