Bli bøssebærer for TV-aksjonen


TV-aksjonen 2018 - Klikk for stort bilde

Ett sikkert høsttegn er TV-aksjonen, verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen. Alle innbyggere oppfordres til å delta som bøssebærer på årets viktigste søndagstur.

I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21. oktober. TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Med TV-aksjonen kan Kirkens Bymisjon tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Forskjellene øker

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor. Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Følg TV-aksjonen i Holmestrand på facebook

Bli med!

Holmestrand kommune håper mange har lyst til å bli med som bøssebærer, og på den måten være med å bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn.

Meld deg på som bøssebærer her