Åpning av kyststien søndag 4. november


kystisti - Klikk for stort bilde

Alle innbyggere inviteres til å ta søndagsturen langs den nye kyststien mellom Sande og Holmestrand, og delta i den offisielle åpningen av vår nye vei.

De 7 kilometerne med nedlagt jernbane som slynger seg mellom Holmestrand og Sande har blitt muligheten til å koble sammen gamle og nye turveier.

Resultatet er et flott friluftsprosjekt som binder Holmestrand og Sande tettere sammen – til glede for innbyggere og besøkende.

Turveien», «den nedlagte jernbanetraseen», «den nye kyststien». Vår nye turvei langs kysten på den gamle jernbanetraseen har mange navn. Den brukes av folk i alle aldre, både til fots og på sykkel, til både kort- og langtur.

Endelig er det tid for offisiell åpning!

Tid: Søndag 4. november kl 14.00
Sted: på rasteplassen ved Tvillingbru

Hovedprogrammet denne dagen er det deltakerne selv som står for – vi håper riktig mange tar søndagsturen.

Grill og musikk

På rasteplassen ved Tvillingbru vil Barnas turlag ha bål med muligheter for å grille medbrakt mat. Holmestrand Ungdomskorps skal spille, og ordfører vil si noen ord. Selve åpningen vil bli foretatt av Barnas turlag og Holmestrand pensjonistforening.

Les mer om kyststien mellom Sande og Holmestrand