Åpent informasjonsmøte om Holmestrand renseanlegg nytt byggetrinn og nye renseprosesser.

Biblioteket, tirsdag 14. november kl 18:00-20:00.

 

Ordføreren vil lede møtet

 

Del I: Orienteringer ved kommunen og konsulenter/rådgivere 

Del II: Spørsmål / kommentarer

 

Velkommen!

 

Kommunalteknikk
Holmestrand kommune