Allmninnelig ettersyn – Lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer

Forslag til forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Holmestrand kommune viderefører i hovedsak eksisterende forskrifter for Holmestrand og Hof kommuner. Gebyrvedtektene, og kategorier i denne danner sammen med forskriften grunnlaget for beregning av gebyrene til den enkelte abonnent.

Med bakgrunn i at det er små endringer i den nye forskriften i forhold til de eksisterende forskriftene, samt at forskriften må gjelde fra 1.1.2018, anvendes unntaket fra forhåndsvasrsling slik det gis adgang til i Forvaltningsloven § 37 a-c. Forskriften behandles i utvalgsmøte 22.11.2017 før det går til kommunestyret.

Det legges ut fire dokumenter i denne saken.

  1.  

  2.  

  3.  

  4.