tirsdag 18. desember 2018, 18:00 - 20:00

Informasjon

Velkommen til pårørendekveld!
 

Er du pårørende til en som er i en vanskelig livssituasjon?
 
Pårørende kvelder er en samtalearena hvor pårørende og fagpersoner treffes for å utveksle erfaringer og kunnskap om det å være pårørende.
 
Du kan lese mer om dette i Pårørende folder (PDF, 5 MB).

Sted

Weidemannsgata 9
 

Kontakt

Psykisk helse og rus
 

Arne Martin Rasmussen
Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk