Kommunale parkeringsplasser/kjøp av parkeringskort

Holmestrand sentrum

I Holmestrand sentrum har vi gode parkeringsforhold med avgiftsbelagte parkeringsplasser.

*  Parkeringsplassene er avgiftsbelagte mellom kl. 08.00 - 18.00 (hverdager).  
*  Maksimal parkeringstid er på 4 timer.
*  Lørdager og søndager er det gratis. 
*  Parkeringsavgift: kr. 15,- for første time, kr. 19,- for andre time, kr. 25,-
    for tredje time og kr. 25,- for fjerde time, maksimalt kr. 84,-. 
 


Krana

På Krana, som ligger ved havna, er det en stor parkeringsplass hvor du kan parkere hele dagen.

*  Parkeringsplassene er avgiftsbelagte mellom kl. 08.00 - 18.00 (hverdager).  
*  Parkeringsavgift: kr. 10,- pr time eller kr. 50,- for 24 timer.
*  Lørdager og søndager er det gratis.
*  Vi selger også parkeringskort for parkering på Krana. Du kan kjøpe
    kort for 1 mnd, 6 mnd eller for 1 år. Ønsker du å fornye kortet ved
    utløp, må du kontakte oss i god tid før kortets utløpsdato.
    Du er selv ansvarlig for å fornye kortet ditt. Kort som ikke er i bruk kan
    ikke returneres hit, og du vil ikke få refusjon for tiden som eventuelt
    gjenstår til utløpsdato.

 

Dersom du benytter kort etter utløpsdato medfører dette tilleggsavgift.

 

Kortet skal ligge godt synlig i bilens frontrute, og det er ditt ansvar at parkeringskortet er lesbart for parkeringsbetjentene.


Pris for parkeringskort:

 • 1 mnd:      400,-
 • 6 mnd:   1.700,-
 • 1 år:       3.000,-

 

For kjøp av parkeringskort: Kontakt Holmestrand kommune, Kommunalteknisk virksomhet, v/Kjetil Halvorsen, tlf: 33 06 41 00.