Grensepåvisning

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.
 


Slik bestiller du en grensepåvisning

 

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Sist endret 08.01.2016