Søke om enebolig

Skal du bygge bolig må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.