Voksenopplæring

Voksenopplæringens undervisningslokaler ligger i Neperud Alle 12, Holmestrand. 

Sist endret 04.04.2017

Kontaktinfo

Bent Halvorsen
Virksomhetsleder/ rektor
Voksenopplæringen Horten
Heidi Gui
Inspektør